kalendersvar 04.12.19 liste 2

Finansforbundet
Spørsmål: Hva får kollegaen du verver?
svar: En gratis coachingtime

fransa
Spørsmål: Hvor har Fransa hovedkontor?
svar: Danmark

Fredrik & Louisa
Spørsmål: Hvor mye koster Visible Difference Body Care 300ml hvis du handler den i butikk i dag?
svar: 99,

Gamer
Spørsmål 1: Hvilken karakter ga vi Mutant Year Zero?
svar: 8/10
Spørsmål 2: Hvilken karakter ga vi Moons of Madness?
svar: 7/10

Getinspired
Spørsmål: Hva heter alpinisten som nylig avsluttet sin karriere?
svar: Aksel Lund Svindal

hertz
Spørsmål: hva heter fordelsprogrammet til Norwegian?
svar: Norwegian Reward

Hundepoter
Spørsmål: Hvor lange er våre sporliner/langliner?
svar: 15m

 Importpris
Spørsmål: Hva er favoritt maten til julenissen?
svar: Grøt

jomfrureiser
Spørsmål: Hvilken valuta brukes på Færøyene?
svar: Danske kroner

kid
Spørsmål: Hvilke av alternativene er én av medlemsfordelene i Kid Interiørklubb?
svar: Alltid 3 for 2 på lys og servietter ( med unntak av …. )

Kitchn
Spørsmål: Hvilke funksjon har Eva Solo urtepotter?
svar: selvvannende

Dette er mine svar, eventuelt rettinger. Jeg er ingen robot og feil kan oppstå. Siste liste legges ut senest 23.00.  mangler noen da kommer de ikke.

Liste over kalendere vanlig

Liste over kalendere fb, ukentlig, spill, mail

This Post Has 5 Comments

 1. Per Blom-Sørensen

  Jomfrureisers svaralternativer er alle feil da riktig svar er Færøsk krona. Se Lov nr. 248 af 12.04.1949:
  § 1. Færøerne har egne pengesedler, der er det lovlige betalingsmiddel på øerne. Møntenheden er 1 króna. Værdiforholdet til danske pengesedler er 1 króna = 1 krone.

  § 2. Det færøske pengevæsen henhører under statsministeriet. Den stedlige bestyrelse varetages af rigsombudsmanden sammen med en repræsentant for landsstyret, valgt af dette. De færøske pengesedler skal for at være gyldige være forsynede med underskrift i facsimile af rigsombudsmanden og landsstyrets repræsentant.

  § 3. De færøske pengesedler fremstilles af Danmarks nationalbank med samme pålydende og i samme format som de danske sedler. Sedlernes udseende bestemmes efter forhandling mellem det færøske lagting og statsministeriet.

  § 4. De færøske pengesedler skal være fuldt dækkede af danske kroner, som henstår på en særlig konto i Danmarks nationalbank.

  § 5. Færøske pengesedler modtages til ombytning med danske sedler ved Danmarks nationalbank og dennes filialer og danske pengesedler til ombytning med færøske sedler af rigsombudsmanden efter nærmere af statsministeren fastsatte regler. Denne ombytning sker uden provision.

  § 6. Færøerne modtager en forholdsvis andel af nationalbankens overskud. Færøernes andel beregnes som en til forholdet mellem det færøske seddelomløb og det samlede seddelomløb i hele riget ved slutningen af nationalbankens regnskabsår svarende procentdel af det beløb, som tilfalder staten i henhold til lov om Danmarks nationalbank, § 19, stk. 2 og 4.

  § 7. De pengesedler, der nu benyttes, skal indtil videre have gyldighed. Den endelige frist for afløsning af sedlerne fastsættes ved aftale mellem landsstyret og statsministeriet.

  Indtil sådan afløsning finder sted, gælder med hensyn til de nuværende pengesedler de i §§ 1, 4 og 5 givne bestemmelser.

  § 8. Pengesedlerne kan efter statsministerens nærmere bestemmelse efter forhandling med landsstyret indkaldes og nye sedler udstedes, jfr. §§ 2 og 3. De indkaldte sedler ophører da at være lovligt betalingsmiddel fra det tidspunkt, som fastsættes ved bekendtgørelsen. Når et år er forløbet fra dette tidspunkt, mister de indkaldte sedler deres gyldighed. Såfremt omstændighederne taler derfor, kan dog den i § 2 omtalte stedlige bestyrelse indløse sådanne sedler.

  § 9. Som skillemønt på Færøerne anvendes den i Danmark anvendte skillemønt.

  Etter sterk tvil er jeg også landet på ditt svaralterativ, siden de 2 andre er feil.

  Ha en fin adventstid!

  1. jiiji

   de forholder seg til deres egen artikkel hvor det står de bruker dkk, men siden de de tror de kan sende deg hvor som helst i verden, tror jeg vi må ta det de sier med en klype salt.

 2. Christian Stubø

  Der forsvant hundepoter/dogmans julekalender av nettet, gitt. Den var oppe tidligere i dag, men da hadde jeg ikke svart ennå. Muligens det var fjorårets kalender som ennå lå ute?

  1. jiiji

   alle som bruker den kalender tjenesten ser ut til å ha problemer i dag, men ja kan ha hvert gamle kalendere, blir spennende å se om de dukker opp igjen.

  2. jiiji

   jeg kan faktisk bekrefte at det var kalenderen fra i fjor, da jeg sjekket spørsmålene fra i fjor og sammenlignet med de i år. så de kommer nok ikke tilbake.

Leave a Reply