The Three Musketeers (The D'Artagnan Romances 1) – Alexandre Dumas

The Three Musketeers

Noen forfattere klarer å skrive bøker som virkelig transporterer deg til en annen verden. Du glemmer tid og dager og er i stor fare for å gå rett ut i trafikken, rett og slett fordi det ikke fantes biler i den tiden du er i.
selv om man har sett filmen mange ganger når man er yngre, er det ingenting mot en bok som dette.

Unge d’Artagnan reiser inn til hovedstaden for å følge faren sitt ønske om å bli en del av kongens livvakt. Han har lovet å følge lederen av musketererne og kardinalen lojalt, men innser fort at dette er umulig da de er på hver sin side av en krangel om makt over kongen. Allerede første dag i Paris klarer han å irritere på seg tre av livvaktene og skal ut i duell med alle tre, det han ikke vet er at de er u-adskillige venner og møter opp sammen, uten å vite at de alle skal sloss mot same mann. Kampene blir derimot avbrutt av fire soldater for kardinalen og uten å være klar over det velger d’Artagnan side og får 3 venner for livet.

d’Artagnan sin trofasthet og kjærlighet sender han ut i et livsfarlig politisk territorium, hvor hans største fiende snart viser seg å være mylady. En spion for kardinalen, han klarer å gjøre rasende ved å lure henne til å ha sex med han. Kan våre fire helter beskytte dronningen, overleve krigen og seire over utspekulerte kvinner?

Leave a Reply