da har dragen fått ben og horn
nå mangler bare vingene

Leave a Reply