bok: Guards guards – (Discworld, #8) Terry Pratchett

Det er vanskelig for Carrot og få nyheten om at han adoptert. Foreldrene hans hadde tenkt å gi han de dårlige nyhetene over en lengre periode, men når du starter denne serien med å fortelle at du er en annen type menneske, gjør det vanskelig å skjule resten. Han er ingen dverg, hen er et menneske og nå føler familien at det er på tide at han får leve med sine egne. Siden han kommer fra en viktig dvergfamilie er det bare rett og rimelig at han skal få en viktig jobb, de har søkt om at han kan få bli vakt mann.

I Ankh-Morpork lever de få vaktene som er igjen på å løpe fra kriminalitet og håpe den ikke tar dem igjen. Det er ikke vaktene sin oppgave å holde orden i byen, det er de forskjellige guildene. Carrot sin ankomst til byen skaper mange forviklinger siden han har lest alle lovene til byen, det har ingen andre i byen gjort. Samtidig som mannen som tror han er dverg ankommer, prøver en gruppe å fremkalle en drage slik at de kan velge en helt som kan bli konge. Men det er ikke like lett å kontrollere en drage som man skulle tro, og drager kan fint være konger de også.

Mens dragen gjør flere og flere framtredener i byen, smitter Carrot sin måte å takle problemer over på de andre vekterne og det kan virke som om de vil gjøre jobben sin.

Forresten har Ankh-Morpork en kongearving, for kommer det en drage må det også komme en ekte konge. 

Guards! Guards! (Discworld, #8; City Watch #1)

Leave a Reply