ikke stå opp mamma
Katter kan det å protestere stille

Leave a Reply