3 nye smykker
                                     2 av dem er med månestein, den tredje er jeg litt usikker på hva steinen het.

This Post Has 2 Comments

Leave a Reply