da har dragen fått fire ben
sitter å vurderer om den skal få vinger også.

Leave a Reply